Đăng nhập | Đăng ký
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
Tìm Kiếm:
Server: Phái: Giá:
Mã Số: 8, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Kunai, LV: 87, VK: +12, Đồ: +8, 9, 12, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 7, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Kunai, LV: 79, VK: +12, Đồ: +9 Đến +12, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 2, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 78,6, VK: +13, Đồ: +8 Đến +12, Giá: 470,000 vnđ
Trang Đầu Trước 1 2 3
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
- Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (500Đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
- Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MR têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ rương" cả 5 máy chủ.