Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Nâng Khuyến Mại: Giảm 35% tất cả các nick từ nay đến hết 20/04. Rẻ như cho, hốt đi ae :)
Tăng giá Bán Vàng lên x2180, Bán Ngọc Xanh VT 3 lên x5.5, Bán Xu lên x27. Cả nhà hốt nhiệt nào...
Nếu mời gd lấy vàng mà nó không chấp nhận thì chờ 1 lúc rồi mời gd lại nhé!
Nhận Thiết Kế Hệ Thống Auto Game TeaMobi => Chi tiết xem Tại Đây
Hãy tải phiên bản tại WapVip.Pro để tránh lỗi không giao dịch được.
Nhập Ngọc Xanh VT 1, 2, 4, 5, 6, 7 (x10). Ai Bán Làm Theo HD Tại Đây
MuaBanNick.Vn - Tích hợp hệ thống Bán Ngọc Xanh Tự Động an toàn 100%
Admin Thu Mua Nick Ninja Giá Cao
Tìm Kiếm:
Server: Phái: Giá:
Mã Số: 758, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 101, VK: +14, Đồ: +9 Đến +13, Giá: 1,700,000 vnđ giảm còn 1,105,000 vnđ
Mã Số: 753, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 98, VK: +15, Đồ: +13, Giá: 1,500,000 vnđ giảm còn 975,000 vnđ
Mã Số: 744, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Katana, LV: 80, VK: +10, Đồ: +10, Giá: 420,000 vnđ giảm còn 273,000 vnđ
Mã Số: 743, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Katana, LV: 80, VK: +10, Đồ: +10, Giá: 420,000 vnđ giảm còn 273,000 vnđ
Mã Số: 738, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Katana, LV: 81, VK: +10, Đồ: +10, Giá: 420,000 vnđ giảm còn 273,000 vnđ
Mã Số: 737, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Katana, LV: 81, VK: +10, Đồ: +10, Giá: 420,000 vnđ giảm còn 273,000 vnđ
Mã Số: 736, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Katana, LV: 81, VK: +10, Đồ: +10, Giá: 420,000 vnđ giảm còn 273,000 vnđ
Mã Số: 727, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Bokken, LV: 96, VK: +14, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 1,200,000 vnđ giảm còn 780,000 vnđ
Mã Số: 721, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 99, VK: +15, Đồ: +8, 10, 12, Giá: 1,600,000 vnđ giảm còn 1,040,000 vnđ
Mã Số: 719, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 129, VK: +15, Đồ: +12, 14, Giá: 3,500,000 vnđ giảm còn 2,275,000 vnđ
Mã Số: 709, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 80, VK: +12, Đồ: +10, Giá: 600,000 vnđ giảm còn 390,000 vnđ
Mã Số: 703, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Kunai, LV: 88, VK: +12, Đồ: +10, 11, 12, Giá: 750,000 vnđ giảm còn 487,500 vnđ
Mã Số: 682, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Katana, LV: 131, VK: +14, Đồ: +12, 13, Giá: 3,200,000 vnđ giảm còn 2,080,000 vnđ
Mã Số: 627, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 86, VK: +12, Đồ: +9, 10, Giá: 750,000 vnđ giảm còn 487,500 vnđ
Mã Số: 599, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Bokken, LV: 85, VK: +12, Đồ: +12, Giá: 900,000 vnđ giảm còn 585,000 vnđ
Mã Số: 539, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 102, VK: +12, Đồ: +11, 12, Giá: 1,200,000 vnđ giảm còn 780,000 vnđ
Mã Số: 403, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Katana, LV: 121, VK: +14, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 3,200,000 vnđ giảm còn 2,080,000 vnđ
Mã Số: 334, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Katana, LV: 131, VK: +13, Đồ: +9, 12, Giá: 3,000,000 vnđ giảm còn 1,950,000 vnđ
Mã Số: 211, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 100, VK: +14, Đồ: +9 Đến +14, Giá: 1,800,000 vnđ giảm còn 1,170,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
- Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (1000đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
- Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MR têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ rương" cả 5 máy chủ.