Đăng nhập | Đăng ký
Admin Thu Mua Nick Ninja Giá Cao
Tìm Kiếm:
Server: Phái: Giá:
Mã Số: 68, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Kunai, LV: 87,8, VK: +12, Đồ: +8 Đến +12, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 62, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 125, VK: +14, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 3,200,000 vnđ
Mã Số: 61, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 112, VK: +8, Đồ: +8, 9, 10, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 60, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 125, VK: +15, Đồ: +12, 14, 15, Giá: 3,500,000 vnđ
Mã Số: 54, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Tessen, LV: 79, VK: +11, Đồ: +8, 10, 12, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 42, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 106, VK: +14, Đồ: +12, 14, 15, Giá: 2,000,000 vnđ
Mã Số: 38, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Shuriken, LV: 91, VK: +15, Đồ: +8, 12, Giá: 1,100,000 vnđ
Mã Số: 36, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 101, VK: +15, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 2,200,000 vnđ
Mã Số: 28, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 107, VK: +12, Đồ: +12, 13, 14 (Thứ Thân lv67 Đồ +10), Giá: 1,500,000 vnđ
Mã Số: 27, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Tessen, LV: 77, VK: +14, Đồ: +10, 12, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 20, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Kunai, LV: 88, VK: +13, Đồ: +8 Đến +12, Giá: 850,000 vnđ
Mã Số: 19, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 107, VK: +14, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 2,100,000 vnđ
Mã Số: 17, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 97, VK: +8, Đồ: +10, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 15, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 91, VK: +12, Đồ: +10, 12, Giá: 850,000 vnđ
Mã Số: 12, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Tessen, LV: 85,9, VK: +12, Đồ: +9, 10, 12, Giá: 570,000 vnđ
Mã Số: 9, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Bokken, LV: 80, VK: +14, Đồ: +8, 9, 10, Giá: 700,000 vnđ
Trang Đầu Trước 1 2
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
- Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (500Đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
- Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MR têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ rương" cả 5 máy chủ.