Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Shop Đang Cần Nhập 2000 Nick Ngọc Rồng, Ninja, Avatar, Liên Quân Giá Thanh Lý Nhé :)
Admin Thu Mua Nick Ninja Giá Cao
Tìm Kiếm:
Server: Phái: Giá:
Mã Số: 273, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Bokken, LV: 86, VK: +12, Đồ: +9 10 11, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 272, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 82, VK: +13, Đồ: +8, 12, 13, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 271, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Shuriken, LV: 86.7, VK: +12, Đồ: +8, 9, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 270, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Bokken, LV: 77, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 269, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 76, VK: +12, Đồ: +9, 10, 12, Giá: 430,000 vnđ
Mã Số: 268, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Kunai, LV: 70, VK: +12, Đồ: +9, 10, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 265, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 80, VK: +10, Đồ: +10, 11, 12, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 264, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 81, VK: +12, Đồ: +8, 9, 11, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 261, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Katana, LV: 97, VK: +12, Đồ: +9, 12, 13, Giá: 1,100,000 vnđ
Mã Số: 260, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Katana, LV: 76, VK: +12, Đồ: +8, 9, 11, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 259, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 78, VK: +12, Đồ: +10, 11, 12, Giá: 470,000 vnđ
Mã Số: 255, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Kunai, LV: 80, VK: +12, Đồ: +9, 12, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 251, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 77, VK: +12, Đồ: +8, 9, 10, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 248, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 80, VK: +13, Đồ: +10, Giá: 570,000 vnđ
Mã Số: 243, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Tessen, LV: 84, VK: +12, Đồ: +9, 12, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 240, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Kunai, LV: 91, VK: +12, Đồ: +8, 12, Giá: 800,000 vnđ
Mã Số: 238, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 90, VK: +13, Đồ: +10, 12, 13, Giá: 800,000 vnđ
Mã Số: 236, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 79, VK: +13, Đồ: +8, 12, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 226, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Kunai, LV: 85, VK: +11, Đồ: +9 Đến +13, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 221, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 88, VK: +12, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 800,000 vnđ
Trang 1 2 Sau Cuối
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
- Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (1000đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
- Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MR têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ rương" cả 5 máy chủ.