Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Đã xử lý tất cả thẻ nạp vào hệ thống trước 11:12 25/06. AE kiểm tra để mua nick hoặc rút ra xu, vàng.
- Thẻ ViettelVinaPhone 50K Trở Lên đang ở Chế Độ Nạp Thủ Công.
Chú ý: Nếu cố tình nạp sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Thành thật xin lỗi!
Giải Thích Chế Độ Tự Động (24/7):
- Nạp là biết luôn kết quả thành công hay không.
Giải Thích Chế Độ Thủ Công (8h-23h):
- AE nạp thẻ ở MuaBanNick.Vn để rút số dư ra Xu Ninja, Vàng Ngọc Rồng.
- AE gửi thẻ phải chờ một lúc admin nạp thành công thì mới cộng tiền vào tài khoản bạn.
Admin Thu Mua Nick Ninja Giá Cao
Tìm Kiếm:
Server: Phái: Giá:
Mã Số: 484, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 103, VK: +12, Đồ: +11 12 13, Giá: 1,300,000 vnđ
Mã Số: 482, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 76, VK: +11, Đồ: +8, 10, 12, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 474, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 101, VK: +12, Đồ: +12, Giá: 1,200,000 vnđ
Mã Số: 466, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 80, VK: +12, Đồ: +9, 10, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 465, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 101, VK: +12, Đồ: +8, 12, Giá: 1,300,000 vnđ
Mã Số: 414, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Kunai, LV: 101, VK: +13, Đồ: +8 Đến +13, Giá: 1,400,000 vnđ
Mã Số: 403, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Katana, LV: 121, VK: +14, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 3,200,000 vnđ
Mã Số: 334, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Katana, LV: 131, VK: +13, Đồ: +9, 12, Giá: 3,200,000 vnđ
Mã Số: 211, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 100, VK: +14, Đồ: +9 Đến +14, Giá: 2,000,000 vnđ
Mã Số: 36, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 101, VK: +15, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 2,200,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
- Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (1000đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
- Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MR têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ rương" cả 5 máy chủ.