Đăng nhập | Đăng ký
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
Tìm Kiếm:
Server: Phái: Giá:
Mã Số: 96, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 70, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 200,000 vnđ
Mã Số: 95, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Shuriken, LV: 76, VK: +8, Đồ: +8 12, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 93, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Kunai, LV: 70, VK: +12, Đồ: +9, 12, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 92, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Kunai, LV: 85, VK: +11, Đồ: +8, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 91, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Kunai, LV: 85, VK: +12, Đồ: +8, 9, 12, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 89, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Kunai, LV: 81, VK: +8, Đồ: +8, 10, 12, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 88, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Kunai, LV: 76, VK: +10, Đồ: +9, 12, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 87, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 76, VK: +10, Đồ: +10, 11, 12, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 86, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Kunai, LV: 92,9, VK: +13, Đồ: +8 Đến +12, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 84, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Bokken, LV: 76, VK: +12, Đồ: +9, 10, 11, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 81, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Kunai, LV: 82, VK: +13, Đồ: +10, 12, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 79, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Kunai, LV: 76, VK: +12, Đồ: +9, 12, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 77, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 90, VK: +13, Đồ: +11, 12, 13, Giá: 800,000 vnđ
Mã Số: 76, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Bokken, LV: 84, VK: +14, Đồ: +10, 12, 13, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 68, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Kunai, LV: 87,8, VK: +12, Đồ: +8 Đến +12, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 62, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 125, VK: +14, Đồ: +12, 13, 14, Giá: 3,200,000 vnđ
Mã Số: 61, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 112, VK: +8, Đồ: +8, 9, 10, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 60, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 125, VK: +15, Đồ: +12, 14, 15, Giá: 3,500,000 vnđ
Mã Số: 54, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Tessen, LV: 79, VK: +11, Đồ: +8, 10, 12, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 48, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Katana, LV: 83, VK: +9, Đồ: +8, 9, Giá: 400,000 vnđ
Trang 1 2 3 Sau Cuối
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
- Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (500Đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
- Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MR têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ rương" cả 5 máy chủ.