Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Hệ thống mua bán xu ninja tự động và nạp thẻ tự động để mua nick hoạt động lại bình thường rồi nhé cả nhà.

Admin đang đi có việc. Thứ 3 mới nhập vàng thủ công trở lại nhé!
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 1849, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Cực Lớn, SM: 11,5 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1843, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 7s, TN: Không nhỏ, SM: 7,3 tỷ, Khác: Khá Víp, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 1830, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 25,5 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,300,000 vnđ
Mã Số: 1827, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Ko Rõ, SM: 281 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 270,000 vnđ
Mã Số: 1824, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Cực Lớn, SM: 14 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 1821, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Rất Lớn, SM: 24,3 tỷ, Khác: Rất Víp, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1818, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Siêu Lớn, SM: 20 tỷ, Khác: VIP, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 1804, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 39,6 tỷ, Khác: Siêu Siêu Hiếm, Giá: 2,200,000 vnđ
Mã Số: 1795, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Rất Lớn, SM: 18,2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1784, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Lớn, SM: 8,4 tỷ, Khác: VIP, Giá: 750,000 vnđ
Mã Số: 1769, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Cực Lớn, SM: 12,3 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 1753, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 1s, TN: Lớn, SM: 11,8 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 1745, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 1s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 25 tỷ, Khác: Siêu Siêu VIP, Giá: 1,600,000 vnđ
Mã Số: 1737, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 3,7 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 1688, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 7,3 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1666, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,8 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 1647, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Lớn, SM: 6,17 tỷ, Khác: VIP, Giá: 850,000 vnđ
Mã Số: 1636, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Siêu Lớn, SM: 19 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1635, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 18 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 1577, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 5s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 37 tỷ, Khác: Siêu Siêu Hiếm, Giá: 2,000,000 vnđ
Trang Đầu Trước 3 4 5
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.