Đăng nhập | Đăng ký
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 11, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 3,2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 10, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 24,3 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,500,000 vnđ
Mã Số: 6, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Siêu Lớn, SM: 30,7 tỷ, Khác: Siêu Siêu Hiếm, Giá: 2,400,000 vnđ
Mã Số: 4, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 25,22 tỷ, Khác: Siêu Siêu VIP, Giá: 1,500,000 vnđ
Mã Số: 3, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Siêu Lớn, SM: 18,1 tỷ, Khác: Rất VIP, Giá: 1,100,000 vnđ
Mã Số: 2, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 30,4 tỷ, Khác: Siêu Siêu VIP, Giá: 1,600,000 vnđ
Mã Số: 1, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 30,3 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,300,000 vnđ
Trang Đầu Trước 3 4 5
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.