Đăng nhập | Đăng ký
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 241, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 29,4 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 213, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,600,000 vnđ
Mã Số: 193, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Siêu Hiếm, Giá: 2,200,000 vnđ
Mã Số: 176, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 14 tỷ, Khác: VIP, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 165, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Ko rõ, SM: 6,5 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 93, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Ko Rõ, SM: 582 triệu, Khác: Khá VIP, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 87, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,22 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 82, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 2,500,000 vnđ
Mã Số: 81, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 636 triệu, Khác: Đệ ngon, Giá: 280,000 vnđ
Mã Số: 80, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Siêu Lớn, SM: 19 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 68, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 2s, TN: Siêu Lớn, SM: 34 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,500,000 vnđ
Mã Số: 67, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 11 tỷ, Khác: VIP, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 66, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 4,3 tỷ, Khác: VIP, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 61, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,700,000 vnđ
Mã Số: 52, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 32,7 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,200,000 vnđ
Mã Số: 49, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 6s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Siêu VIP, Giá: 1,200,000 vnđ
Mã Số: 48, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Siêu VIP, Giá: 1,400,000 vnđ
Mã Số: 47, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,52 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 45, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,5 tỷ, Khác: Đệ ngon, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 44, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 32 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,500,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.