Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Hệ thống mua bán xu ninja tự động và nạp thẻ tự động để mua nick hoạt động lại bình thường rồi nhé cả nhà.

Admin đang đi có việc. Thứ 3 mới nhập vàng thủ công trở lại nhé!
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 2042, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 24,3 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 2039, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Ko rõ, SM: 35 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 120,000 vnđ
Mã Số: 2038, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,3 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 2037, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 7s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 34 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 2035, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,18 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 2033, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Siêu Lớn, SM: 20,7 tỷ, Khác: Đệ ngon, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 2032, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Cực Lớn, SM: 15,5 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 2031, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 754 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 160,000 vnđ
Mã Số: 2029, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 32,5 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 2024, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Lớn, SM: 2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 520,000 vnđ
Mã Số: 2020, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 212 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 2016, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Rõ, SM: 469 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 2014, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 3,000,000 vnđ
Mã Số: 2012, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Rõ, SM: 601 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 2010, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 566 triệu, Khác: Đệ Ngon, Giá: 200,000 vnđ
Mã Số: 2008, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,8 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 2007, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Ko Rõ, SM: 39 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 140,000 vnđ
Mã Số: 2003, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 7s, TN: Ko rõ, SM: 11 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 120,000 vnđ
Mã Số: 1997, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,9 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 1995, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Siêu Lớn, SM: 29,4 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.