Đăng nhập | Đăng ký
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 388, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 35,7 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,900,000 vnđ
Mã Số: 387, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 4s, TN: Ko Rõ, SM: 80 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 160,000 vnđ
Mã Số: 385, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Ko Rõ, SM: 36 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 140,000 vnđ
Mã Số: 384, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 2s, TN: Siêu Lớn, SM: 16,1 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 375, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Lớn, SM: 3,1 tỷ, Khác: Đệ ngon, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 371, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Ko Rõ, SM: 44 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 200,000 vnđ
Mã Số: 370, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Ko Rõ, SM: 80 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 140,000 vnđ
Mã Số: 368, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 13,3 tỷ, Khác: VIP, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 367, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 8,3 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 366, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Siêu Lớn, SM: 23,5 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 363, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Ko Rõ, SM: 52 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 360, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Lớn, SM: 12,8 tỷ, Khác: Đệ ngon, Giá: 420,000 vnđ
Mã Số: 356, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 21 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 338, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Ko Rõ, SM: 750 triệu, Khác: Đệ ngon, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 337, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Ko Rõ, SM: 750 triệu, Khác: Đệ ngon, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 328, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Lớn, SM: 9,6 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,200,000 vnđ
Mã Số: 325, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Siêu Lớn, SM: 17,44 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 750,000 vnđ
Mã Số: 277, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,500,000 vnđ
Mã Số: 273, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,7 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 252, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 3 tỷ, Khác: VIP, Giá: 650,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.