Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Hệ thống mua bán xu ninja tự động và nạp thẻ tự động để mua nick hoạt động lại bình thường rồi nhé cả nhà.

Admin đang đi có việc. Thứ 3 mới nhập vàng thủ công trở lại nhé!
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 2088, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 11,8 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 2085, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,1 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 420,000 vnđ
Mã Số: 2084, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,3 tỷ, Khác: Đệ ngon, Giá: 250,000 vnđ
Mã Số: 2083, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko Rõ, SM: 225 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 200,000 vnđ
Mã Số: 2080, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Siêu Lớn, SM: 24,9 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 2079, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 520,000 vnđ
Mã Số: 2078, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 3,4 tỷ, Khác: VIP, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 2077, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Lớn, SM: 3 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 2075, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 437 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 2074, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 520,000 vnđ
Mã Số: 2072, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 420,000 vnđ
Mã Số: 2071, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Ko rõ, SM: 9 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 2069, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,7 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 420,000 vnđ
Mã Số: 2066, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Siêu Lớn, SM: 19,2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 2063, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Lớn, SM: 5,5 tỷ, Khác: VIP, Giá: 800,000 vnđ
Mã Số: 2061, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,7 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 2057, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko rõ, SM: 39 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 120,000 vnđ
Mã Số: 2047, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 24 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 120,000 vnđ
Mã Số: 2045, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 4,7 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 2044, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 7,4 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 650,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.