Đăng nhập | Đăng ký
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 931, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 897, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 2,700,000 vnđ
Mã Số: 895, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Lớn, SM: 9,1 tỷ, Khác: VIP, Giá: 750,000 vnđ
Mã Số: 855, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm (Còn 660 Ngọc), Giá: 2,200,000 vnđ
Mã Số: 849, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: Ko Rõ, Khác: Chơi Ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 829, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Ko rõ, SM: 6 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 801, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 800, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 653, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Lớn, SM: 10 tỷ, Khác: VIP, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 594, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,8 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 519, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,6 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 459, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 35,5 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,400,000 vnđ
Mã Số: 457, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Siêu Lớn, SM: 18,5 tỷ, Khác: Rất VIP, Giá: 1,100,000 vnđ
Mã Số: 277, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,500,000 vnđ
Mã Số: 252, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 3 tỷ, Khác: VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 241, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 29,4 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 213, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,600,000 vnđ
Mã Số: 82, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 2,500,000 vnđ
Mã Số: 61, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,700,000 vnđ
Mã Số: 52, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 32,7 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,200,000 vnđ
Trang Đầu Trước 3 4 5
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.