Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Mở nạp Thẻ MobiFone đến 22h30, các thẻ khác vẫn bảo trì. Cả nhà tranh thủ nạp mua nick, xu,vàng vàng ngay đi nhé :)
Bạn nào có nhu cầu mua nick bằng TCSR, TSR, ATM được trừ 30% giá nick vui lòng Inbox cho FB Admin Phạm Thành Tâm
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 2430, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 70,000 vnđ
Mã Số: 2425, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Lớn, SM: 3,4 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 2422, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 7,5 tỷ, Khác: VIP, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 2421, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 610 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 2413, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 8,7 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 2412, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Lớn, SM: 3 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 420,000 vnđ
Mã Số: 2407, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 4s, TN: Lớn, SM: 7,2 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 2406, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Ko Rõ, SM: 183 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 2405, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 32,5 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 2404, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 13,8 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 2403, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Ko Rõ, SM: 171 triệu, Khác: Đệ Ngon, Giá: 160,000 vnđ
Mã Số: 2402, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 12,5 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 2401, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,6 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 2400, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,4 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 2399, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,400,000 vnđ
Mã Số: 2398, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,2 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 200,000 vnđ
Mã Số: 2397, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Rõ, SM: 949 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 2395, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Ko Rõ, SM: 190 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 150,000 vnđ
Mã Số: 2394, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 3,4 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 2393, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Siêu VIP, Giá: 1,700,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.