Đăng nhập | Đăng ký
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 1189, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Lớn, SM: 4,1 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 250,000 vnđ
Mã Số: 1180, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Rất Lớn, SM: 31,5 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 800,000 vnđ
Mã Số: 1176, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 3 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 1175, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 4,1 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 1166, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Rất Lớn, SM: 10 tỷ, Khác: Rất VIP, Giá: 1,100,000 vnđ
Mã Số: 1163, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 7 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 1158, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,8 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 1154, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,9 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 1151, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko rõ, SM: 22 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 140,000 vnđ
Mã Số: 1147, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Rất Lớn, SM: 38 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,500,000 vnđ
Mã Số: 1144, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 8,6 tỷ, Khác: VIP, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 1142, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Cực Lớn, SM: 14 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 1137, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,6 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 1127, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 1124, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 1123, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 1122, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 1120, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 1116, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 1111, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.