Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Đã xử lý tất cả thẻ nạp vào hệ thống trước 19:57 25/06. AE kiểm tra để mua nick hoặc rút ra xu, vàng.
- Thẻ ViettelVinaPhone 50K Trở Lên đang ở Chế Độ Nạp Thủ Công.
Chú ý: Nếu cố tình nạp sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Thành thật xin lỗi!
Giải Thích Chế Độ Tự Động (24/7):
- Nạp là biết luôn kết quả thành công hay không.
Giải Thích Chế Độ Thủ Công (8h-23h):
- AE nạp thẻ ở MuaBanNick.Vn để rút số dư ra Xu Ninja, Vàng Ngọc Rồng.
- AE gửi thẻ phải chờ một lúc admin nạp thành công thì mới cộng tiền vào tài khoản bạn.
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 3135, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 3s, TN: Lớn, SM: 7,9 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 3133, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,8 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 3132, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,5 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 3131, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,67 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 250,000 vnđ
Mã Số: 3126, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 6s, TN: Ko Rõ, SM: 809 triệu, Khác: Đệ Ngon, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 3125, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 7s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,300,000 vnđ
Mã Số: 3124, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Siêu Lớn, SM: 20 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 3123, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 1s, TN: Cực Lớn, SM: 13,2 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 3122, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Không nhỏ, SM: 2,9 tỷ, Khác: Víp, Giá: 470,000 vnđ
Mã Số: 3121, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Cực Lớn, SM: 30 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 3120, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 31,7 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,400,000 vnđ
Mã Số: 3119, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 8,2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 800,000 vnđ
Mã Số: 3118, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Không nhỏ, SM: 1,9 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 230,000 vnđ
Mã Số: 3115, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Cực Lớn, SM: 12,7 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 3114, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 6 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 470,000 vnđ
Mã Số: 3112, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 3111, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 3110, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Cực Lớn, SM: 10,1 tỷ, Khác: VIP, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 3108, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 286 triệu, Khác: Đệ Ngon, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 3107, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,1 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 320,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.