Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Mở nạp Thẻ MobiFone đến 22h30, các thẻ khác vẫn bảo trì. Cả nhà tranh thủ nạp mua nick, xu,vàng vàng ngay đi nhé :)
Bạn nào có nhu cầu mua nick bằng TCSR, TSR, ATM được trừ 30% giá nick vui lòng Inbox cho FB Admin Phạm Thành Tâm
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 2457, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 70,000 vnđ
Mã Số: 2456, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,4 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 200,000 vnđ
Mã Số: 2455, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: 8 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 90,000 vnđ
Mã Số: 2453, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 2s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 70,000 vnđ
Mã Số: 2451, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko rõ, SM: 20 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 120,000 vnđ
Mã Số: 2450, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,4 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 2449, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Siêu Lớn, SM: 33 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,300,000 vnđ
Mã Số: 2448, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,2 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 2447, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 6,8 tỷ, Khác: VIP, Giá: 800,000 vnđ
Mã Số: 2446, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Lớn, SM: 4 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 2445, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Ko rõ, SM: 10 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 100,000 vnđ
Mã Số: 2442, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Lớn, SM: 12 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 2441, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Lớn, SM: 12,9 tỷ, Khác: Rất VIP, Giá: 1,200,000 vnđ
Mã Số: 2440, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko Rõ, SM: 307 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 160,000 vnđ
Mã Số: 2439, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 7,1 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 2437, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,1 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 260,000 vnđ
Mã Số: 2436, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: 6 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 100,000 vnđ
Mã Số: 2435, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Lớn, SM: 4,9 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 430,000 vnđ
Mã Số: 2432, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 258 triệu, Khác: Đệ Ngon, Giá: 160,000 vnđ
Mã Số: 2431, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 6s, TN: Cực Lớn, SM: 19,7 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.