Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Shop Đang Cần Nhập 2000 Nick Ngọc Rồng, Ninja, Avatar, Liên Quân Giá Thanh Lý Nhé :)
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 1661, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Cực Lớn, SM: 15 tỷ, Khác: VIP, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 1660, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Siêu Lớn, SM: 18,5 tỷ, Khác: VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 1647, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Lớn, SM: 6,17 tỷ, Khác: VIP, Giá: 850,000 vnđ
Mã Số: 1636, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Siêu Lớn, SM: 19 tỷ, Khác: VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1635, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 18 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 1605, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Siêu Lớn, SM: 24,6 tỷ, Khác: Cực VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1577, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 5s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 37 tỷ, Khác: Siêu Siêu Hiếm, Giá: 2,000,000 vnđ
Mã Số: 1572, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Cực Lớn, SM: 8,4 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 1553, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 22,5 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1550, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 3s, TN: Rất Lớn, SM: 16,7 tỷ, Khác: Rất VIP, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 1391, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 9,5 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 1340, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,6 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 1323, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,2 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 1286, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 2,66 tỷ, Khác: VIP, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 1210, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 6s, TN: Cực Lớn, SM: 12,1 tỷ, Khác: VIP, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 897, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 6s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 2,700,000 vnđ
Mã Số: 457, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Siêu Lớn, SM: 18,5 tỷ, Khác: Rất VIP, Giá: 1,100,000 vnđ
Mã Số: 213, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,600,000 vnđ
Mã Số: 82, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 2,500,000 vnđ
Mã Số: 61, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 4s, TN: Siêu Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu Hiếm, Giá: 1,700,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.