Đăng nhập | Đăng ký
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 420, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Không nhỏ, SM: 236 triệu, Khác: Chơi ngon + Đệ Ngon, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 419, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 2s, TN: Ko rõ, SM: 3 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 80,000 vnđ
Mã Số: 417, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 6s, TN: Ko rõ, SM: 48 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 140,000 vnđ
Mã Số: 416, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,1 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 413, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 980 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 412, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Siêu Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 411, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Siêu Lớn, SM: 19,6 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 150,000 vnđ
Mã Số: 410, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,37 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 408, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 407, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 406, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 405, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 402, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 401, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 400, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 399, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 398, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 396, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 395, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko rõ, SM: Ko rõ, Khác: Chơi ngon, Giá: 65,000 vnđ
Mã Số: 392, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Ko rõ, SM: 9,3 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 100,000 vnđ
Trang 1 2 3 Sau Cuối
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.