Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Shop Đang Cần Nhập 2000 Nick Ngọc Rồng, Ninja, Avatar, Liên Quân Giá Thanh Lý Nhé :)
Admin Thu Mua Nick Ngọc Rồng Giá Cao
Tìm Kiếm:
Vũ Trụ: Phái: Giá:
Mã Số: 1740, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 686 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 1739, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Cực Lớn, SM: 18,3 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 1738, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko Rõ, SM: 608 triệu, Khác: Đệ Ngon, Giá: 270,000 vnđ
Mã Số: 1737, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 3,7 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 1736, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Lớn, SM: 10,8 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 1734, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 3,2 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 1733, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Cực Lớn, SM: 14,4 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 1732, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Lớn, SM: 3 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 200,000 vnđ
Mã Số: 1726, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 4s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,6 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 1725, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 7,2 tỷ, Khác: Chơi Ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 1724, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 3s, TN: Lớn, SM: 3,8 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 1716, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Rất Lớn, SM: 26 ỷ, Khác: Siêu Víp, Giá: 1,600,000 vnđ
Mã Số: 1713, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 4s, TN: Rất Lớn, SM: 20.6 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 1709, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 5s, TN: Ko rõ, SM: 20 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 110,000 vnđ
Mã Số: 1704, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 7,1 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 1703, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Lớn, SM: 6,6 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 1688, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 7,3 tỷ, Khác: Siêu VIP, Giá: 1,000,000 vnđ
Mã Số: 1674, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, VT: 4s, TN: Siêu Lớn, SM: 17,4 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 1670, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,9 tỷ, Khác: Đệ VIP, Giá: 430,000 vnđ
Mã Số: 1666, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,8 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 500,000 vnđ
Trang 1 2 3 Sau Cuối
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên hệ thống thông tin đều ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://forum.ngocrongonline.com Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)
Trường hợp 1: Quên hoặc bị cài phá mật khẩu rương:
- Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản và hãy tìm đến NPC trong nhà (Paragus, Gohan, Moori). Sau khi xác nhận thì sau 7 ngày nếu tài khoản của bạn không sử dụng mật khẩu rương sẽ được Reset xóa mật khẩu.
Trường hợp 2: Nhớ 3 số cuối của mã bảo vệ:
- Nếu bạn nhớ thì hãy lập Topic báo vấn đề đó tại diễn đàn của game, rất nhanh chóng sẽ được Reset nếu cung cấp chính xác.