Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Đã xử lý tất cả thẻ nạp vào hệ thống trước 09:34 16/10. AE kiểm tra để mua nick hoặc rút ra xu, vàng, bạc.
Giảm 5% tất cả các nick trên 500K từ nay đến hết 20/10 tại MuaBanNick.Vn
- Thẻ Viettel, VinaPhone tất cả mệnh giá đang ở Chế Độ Nạp Thủ Công (Ưu Tiên Viettel)
- Thẻ MobiFone, Gate (FPT) tất cả mệnh giá đang ở Chế Độ Nạp Tự Động.
Chú ý: Nếu nạp sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Thành thật xin lỗi!
Giải Thích Chế Độ Thủ Công (8h-22h):
- Gửi thẻ phải chờ admin tự nạp thì mới được cộng tiền. Nếu lâu ae thông cảm đừng nạp chỗ khác.
- Nên nạp thẻ ở MuaBanNick.Vn để Rút Số Dư ra Xu, Vàng, Bạc vì dễ dùng hơn bên MBV.
Giải Thích Chế Độ Tự Động (24/7):
- Nạp là biết luôn kết quả thành công hay không.
Admin Thu Mua Nick Làng Lá Giá Cao
Tìm Kiếm:
Server: Phái: Giá:
Mã Số: 229, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Làng Lá 6, LV: 43, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 223, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Cát 6, LV: 43, VK: +11, Đồ: +8, 10, Giá: 380,000 vnđ
Mã Số: 218, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Cát 5, LV: 43, VK: +11, Đồ: +8, 10, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 213, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Gậy, SV: Làng Sương Mù 1, LV: 43, VK: +11, Đồ: +8, Giá: 420,000 vnđ
Mã Số: 212, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Lá 2, LV: 46, VK: +11, Đồ: +8, 10, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 211, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Lá 4, LV: 42, VK: +11, Đồ: +8, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 209, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Gậy, SV: Làng Lá 1, LV: 38, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 208, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Cát 4, LV: 45, VK: +10, Đồ: +8, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 205, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 6, LV: 37, VK: +11, Đồ: +8, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 204, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Gậy, SV: Làng Sương Mù 1, LV: 37, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 250,000 vnđ
Mã Số: 201, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Làng Lá 2, LV: 42, VK: +10, Đồ: +8, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 200, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Gậy, SV: Làng Lá 2, LV: 43, VK: +10, Đồ: +8, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 199, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Gậy, SV: Làng Cát 2, LV: 47, VK: +11, Đồ: +8, Giá: 470,000 vnđ
Mã Số: 197, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Làng Lá 6, LV: 42, VK: +11, Đồ: +8, 10, Giá: 420,000 vnđ
Mã Số: 191, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 2, LV: 45, VK: +11, Đồ: +10, Giá: 460,000 vnđ
Mã Số: 189, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Làng Lá 1, LV: 36, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 184, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Làng Lá 3, LV: 41, VK: +9, Đồ: +8, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 182, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Làng Cát 5, LV: 42, VK: +10, Đồ: +8, Giá: 340,000 vnđ
Mã Số: 181, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 1, LV: 44, VK: +11, Đồ: +8, 10, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 180, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Cát 5, LV: 43, VK: +11, Đồ: +8, Giá: 420,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên đều là thông tin ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://taikhoan.sohagame.vn/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)