Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Đã xử lý tất cả thẻ nạp vào hệ thống trước 22:56 16/07. AE kiểm tra để mua nick hoặc rút ra xu, vàng.
Giảm 10% tất cả các nick trên 500K từ nay đến hết 20/07. Cả nhà nạp thẻ hốt nhanh còn kịp.
- Thẻ MobiFone tất cả mệnh giáVinaPhone 50K Trở Lên đang ở Chế Độ Nạp Thủ Công.
- Nếu xử lý lâu thì ae cố chờ nhé, kiểu gì admin cũng nạp thẻ thành công nên ae thông cảm.
Chú ý: Nếu nạp sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Thành thật xin lỗi!
Giải Thích Chế Độ Tự Động (24/7):
- Nên nạp ổn định từ ngày 8 đến 20 hàng tháng.
- Nạp là biết luôn kết quả thành công hay không.
Giải Thích Chế Độ Thủ Công (8h-23h):
- AE nạp thẻ ở MuaBanNick.Vn để rút số dư ra Xu Ninja, Vàng Ngọc Rồng.
- AE gửi thẻ phải chờ một lúc admin nạp thành công thì mới cộng tiền vào tài khoản bạn.
Admin Thu Mua Nick Làng Lá Giá Cao
Tìm Kiếm:
Server: Phái: Giá:
Mã Số: 27, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Lá 3, LV: 32, VK: +8, Đồ: +7 8, Giá: 150,000 vnđ
Mã Số: 25, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Gậy, SV: Làng Lá 2, LV: 35, VK: +8, Đồ: +4 6 7, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 23, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Làng Lá 3, LV: 33, VK: +8, Đồ: +7, 8, Giá: 150,000 vnđ
Mã Số: 22, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Làng Cát 2, LV: 33, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 17, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 2, LV: 30, VK: +8, Đồ: +4, Giá: 120,000 vnđ
Mã Số: 15, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Làng Lá 1, LV: 34, VK: +8, Đồ: +4, 8, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 14, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Cát 1, LV: 32, VK: +8, Đồ: +4, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 13, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Cát 3, LV: 35, VK: +11, Đồ: +4, 8, Giá: 250,000 vnđ
Mã Số: 12, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 6, LV: 33, VK: +8, Đồ: +4, 7, 8, Giá: 150,000 vnđ
Mã Số: 11, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Làng Lá 3, LV: 34, VK: +8, Đồ: +4, 8, Giá: 150,000 vnđ
Mã Số: 9, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Lá 1, LV: 34, VK: +8, Đồ: +4, 5, Giá: 160,000 vnđ
Mã Số: 8, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Lá 3, LV: 30, VK: +8, Đồ: +4, 5, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 6, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Làng Lá 2, LV: 39, VK: +8, Đồ: +4, 8, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 5, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 1, LV: 30, VK: +11, Đồ: +4, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 4, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 1, LV: 31, VK: +7, Đồ: +4, 5, Giá: 120,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
+ Tất cả các nick trên đều là thông tin ảo nên các bạn chỉ cần Truy cập http://taikhoan.sohagame.vn/ Đăng Nhập và Đổi Mật Khẩu Nick là xong. Nick đó đã là của bạn :)