Đăng nhập | Đăng ký
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
Tìm Kiếm:
Giá:
- Tất Cả Nick Bên Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ Nhé!
Mã Số: 52, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 34, LV Farm: 119, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 10-Full, Giá: 250,000 vnđ
Mã Số: 51, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 33, LV Farm: 98, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 7, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 50, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 27, LV Farm: 96, Đất: 48-Full, Gà: 15, Cá: 7, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 49, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 13, LV Farm: 67, Đất: 48-Full, Gà: 10, Cá: 2, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 48, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 43, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 10-Full, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 46, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 27, LV Farm: 101, Đất: 48-Full, Gà: 18, Cá: 6, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 39, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 31, LV Farm: 98, Đất: 48-Full, Gà: 16, Cá: 4, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 38, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 39, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 18, Cá: 5, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 36, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 27, LV Farm: 92, Đất: 48-Full, Gà: 17, Cá: 5, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 33, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 39, LV Farm: 123, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 3, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 32, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 19, LV Farm: 90, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 8, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 5, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 16, LV Farm: 93, Đất: 48-Full, Gà: 18, Cá: 4, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 3, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 29, LV Farm: 89, Đất: 48-Full, Gà: 17, Cá: 5, Giá: 270,000 vnđ
Mã Số: 2, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 29, LV Farm: 99, Đất: 48-Full, Gà: 15, Cá: 4, Giá: 350,000 vnđ
- Đang Cập Nhật Thêm Nick...
- Bước 1: Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO SIMCU têntàikhoản mậtkhẩu Gửi 6020 (500Đ)
Hệ thống sẽ trả về 1 mã số XXXX
- Bước 2: Dùng SIM mới:
Soạn: GO SIMMOI têntàikhoản XXXX Gửi 6020
Hệ thống sẽ trả về thông báo đổi SIM đăng ký thành công
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO LMK têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mật Khẩu Nick"
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MKR têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ Rương"
- Dùng SIM Đã dùng đăng ký tài khoản của Teamobi:
Soạn: GO MKN têntàikhoản gửi tới số 6020.
- Sẽ có tin nhắn trả về "Mã bảo vệ Rương"