Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Shop Đang Cần Nhập 2000 Nick Ngọc Rồng, Ninja, Avatar, Liên Quân Giá Thanh Lý Nhé :)
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
FB Admin Mua Bán Vàng, Xu - Phạm Thành Tâm
FB Admin Mua Bán Nick - Ngoc Seven Vu
Mã Số: 1740, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Ko Rõ, SM: 686 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 1739, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Cực Lớn, SM: 18,3 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 1738, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko Rõ, SM: 608 triệu, Khác: Đệ Ngon, Giá: 270,000 vnđ
Mã Số: 1737, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 3,7 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 1736, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Lớn, SM: 10,8 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 155, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạc II, Số Tướng: 23, Số Trang Phục: 6, Bậc Ngọc: 60, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 153, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Vàng III, Số Tướng: 25, Số Trang Phục: 7, Bậc Ngọc: 63, Khác: Chơi ngon, Giá: 250,000 vnđ
Mã Số: 143, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim V, Số Tướng: 29, Số Trang Phục: 16, Bậc Ngọc: 70, Khác: VIP, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 138, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim III, Số Tướng: 32, Số Trang Phục: 12, Bậc Ngọc: 90, Khác: VIP, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 109, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Vàng II, Số Tướng: 23, Số Trang Phục: 6, Bậc Ngọc: 67, Khác: Chơi ngon, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 273, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Bokken, LV: 86, VK: +12, Đồ: +9, 10, 11, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 272, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 82, VK: +13, Đồ: +8, 12, 13, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 271, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Shuriken, LV: 86.7, VK: +12, Đồ: +8, 9, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 270, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Bokken, LV: 77, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 269, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 76, VK: +12, Đồ: +9, 10, 12, Giá: 430,000 vnđ
- Tất Cả Nick Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Mã Số: 113, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 57, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 9, Giá: 900,000 vnđ