Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Hệ thống mua bán xu ninja tự động và nạp thẻ tự động để mua nick hoạt động lại bình thường rồi nhé cả nhà.

Admin đang đi có việc. Thứ 3 mới nhập vàng thủ công trở lại nhé!
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
FB Admin Mua Bán Vàng, Xu - Phạm Thành Tâm
FB Admin Mua Bán Nick - Ngoc Seven Vu
Mã Số: 2131, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Ko Rõ, SM: 262 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 2130, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 7s, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,9 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 2129, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Ko rõ, SM: 12 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 100,000 vnđ
Mã Số: 2128, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Cực Lớn, SM: 18,2 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 2127, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 1s, TN: Lớn, SM: 8,4 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 212, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim V, Số Tướng: 24, Số Trang Phục: 9, Bậc Ngọc: 60, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 210, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim IV, Số Tướng: 28, Số Trang Phục: 9, Bậc Ngọc: 71, Khác: Chơi ngon + Tướng ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 209, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Vàng II, Số Tướng: 30, Số Trang Phục: 10, Bậc Ngọc: 61, Khác: Khá Víp, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 208, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim V, Số Tướng: 23, Số Trang Phục: 8, Bậc Ngọc: 63, Khác: Chơi ngon, Giá: 230,000 vnđ
Mã Số: 207, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Kim Cương III, Số Tướng: 29, Số Trang Phục: 12, Bậc Ngọc: 90, Khác: Khá Víp, Giá: 550,000 vnđ
Mã Số: 327, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 81, VK: +13, Đồ: +9, 12, Giá: 600,000 vnđ
Mã Số: 325, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Katana, LV: 76,6, VK: +11, Đồ: +9, 10, 12, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 324, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Katana, LV: 72, VK: +12, Đồ: +8, 9, 10, 12, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 323, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 94, VK: +13, Đồ: +8, 12, 13, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 322, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Katana, LV: 77, VK: +10, Đồ: +10, 12, Giá: 370,000 vnđ
- Tất Cả Nick Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Mã Số: 185, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 54, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 10-Full, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 183, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 47, LV Farm: 127, Đất: 40, Gà: 15, Cá: 6, Giá: 700,000 vnđ
Mã Số: 182, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 27, LV Farm: 101, Đất: 48-Full, Gà: 18, Cá: 6, Giá: 230,000 vnđ
Mã Số: 177, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 61, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 14, Cá: 5, Giá: 900,000 vnđ
Mã Số: 176, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 14, LV Farm: 60, Đất: 48-Full, Gà: 14, Cá: 4, Giá: 160,000 vnđ