NRO

Ninja

Avatar
Thông Báo: 14/09: Đã Giảm Giả Tất Cả Các Nick. Mua Nhanh Kẻo Hết Cả Nhà Ơi!
Nên Dùng Opera 8.0 Truy Cập MuaBanNick.Vn Để Hiển Thị Rõ Nét Nhất
FB Admin Mua Bán Vàng, Xu - Phạm Thành Tâm
FB Admin Mua Bán Nick - Ngoc Seven Vu
Danh Sách Nick Ngọc Rồng Giá Cực Rẻ
Mã Số: 843, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 5, TN: Không nhỏ, SM: 1,55 tỷ, Khác: Víp, Giá: 500K
Mã Số: 842, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 6, TN: Không nhỏ, SM: 770 triệu, Khác: Chơi ngon + Đệ Ngon, Giá: 300K
Mã Số: 841, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, SV: 2, TN: Rất Lớn, SM: 17,9 tỷ, Khác: Khá Víp, Giá: 900K
Mã Số: 840, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 1, TN: Không nhỏ, SM: 212 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 150K
Mã Số: 839, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 3, TN: Không nhỏ, SM: 7,2 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 450K
Danh Sách Nick Ninja Giá Cực Rẻ
Mã Số: 2284, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Bokken, LV: 64, VK: +11, Đồ: +10 11, Giá: 180K
Mã Số: 2281, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Shuriken, LV: 71,7, VK: +13, Đồ: +8 10 11 12, Giá: 320K
Mã Số: 2280, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Bokken, LV: 80, VK: +14, Đồ: +8, 9, 10, Giá: 700K (Kẹp Kiếm Ngon)
Mã Số: 2279, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 70, VK: +9, Đồ: +8 9, Giá: 220K
Mã Số: 2277, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Shuriken, LV: 84, VK: +13, Đồ: +10, 12, Giá: 600K
Danh Sách Nick Avatar Giá Cực Rẻ
- Tất Cả Nick Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Mã Số: 1901, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 20, LV Farm: 76, Đất: 48-Full, Gà: 10, Cá: 4, Giá: 160K (Sever Thần Tiên)
Mã Số: 1900, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 32, LV Farm: 92, Đất: 48-Full, Gà: 16, Cá: 6, Giá: 200K
Mã Số: 1899, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 25, LV Farm: 110, Đất: 48-Full, Gà: 15, Cá: 6, Giá: 220K
Mã Số: 1898, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 26, LV Farm: 111, Đất: 48-Full, Gà: 15, Cá: 3, Giá: 200K
Mã Số: 1897, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 32, LV Farm: 124, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 8, Giá: 240K