Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Đã xử lý tất cả thẻ nạp vào hệ thống trước 22:56 16/07. AE kiểm tra để mua nick hoặc rút ra xu, vàng.
Giảm 10% tất cả các nick trên 500K từ nay đến hết 20/07. Cả nhà nạp thẻ hốt nhanh còn kịp.
- Thẻ MobiFone tất cả mệnh giáVinaPhone 50K Trở Lên đang ở Chế Độ Nạp Thủ Công.
- Nếu xử lý lâu thì ae cố chờ nhé, kiểu gì admin cũng nạp thẻ thành công nên ae thông cảm.
Chú ý: Nếu nạp sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Thành thật xin lỗi!
Giải Thích Chế Độ Tự Động (24/7):
- Nên nạp ổn định từ ngày 8 đến 20 hàng tháng.
- Nạp là biết luôn kết quả thành công hay không.
Giải Thích Chế Độ Thủ Công (8h-23h):
- AE nạp thẻ ở MuaBanNick.Vn để rút số dư ra Xu Ninja, Vàng Ngọc Rồng.
- AE gửi thẻ phải chờ một lúc admin nạp thành công thì mới cộng tiền vào tài khoản bạn.
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
FB Admin Mua Bán Vàng, Xu - Phạm Thành Tâm
FB Admin Mua Bán Nick - Ngoc Vu
Mã Số: 3473, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Không nhỏ, SM: 31,7 tỷ, Khác: Khá Víp, Giá: 800,000 vnđ giảm còn 720,000 vnđ
Mã Số: 3472, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 5s, TN: Không nhỏ, SM: 8,3 tỷ, Khác: Chơi ngon + Đệ Ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 3471, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Không nhỏ, SM: 121 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 3470, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 6s, TN: Không nhỏ, SM: 3,5 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 170,000 vnđ
Mã Số: 3469, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Không nhỏ, SM: 1.7 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 27, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Dao, SV: Làng Lá 3, LV: 32, VK: +8, Đồ: +7 8, Giá: 150,000 vnđ
Mã Số: 25, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Gậy, SV: Làng Lá 2, LV: 35, VK: +8, Đồ: +4 6 7, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 23, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Đao, SV: Làng Lá 3, LV: 33, VK: +8, Đồ: +7, 8, Giá: 150,000 vnđ
Mã Số: 22, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Làng Cát 2, LV: 33, VK: +8, Đồ: +8, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 17, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 2, LV: 30, VK: +8, Đồ: +4, Giá: 120,000 vnđ
Mã Số: 375, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Kim Cương IV, Số Tướng: 31, Số Trang Phục: 14, Bậc Ngọc: 90, Khác: Chơi ngon, Giá: 500,000 vnđ giảm còn 450,000 vnđ
Mã Số: 374, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạc I, Số Tướng: 34, Số Trang Phục: 14, Bậc Ngọc: 60, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 373, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Vàng IV, Số Tướng: 33, Số Trang Phục: 22, Bậc Ngọc: 77, Khác: Khá Víp, Giá: 600,000 vnđ giảm còn 540,000 vnđ
Mã Số: 372, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim V, Số Tướng: 28, Số Trang Phục: 12, Bậc Ngọc: 90, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 371, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Vàng III, Số Tướng: 24, Số Trang Phục: 13, Bậc Ngọc: 81, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 525, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Bokken, LV: 68, VK: +10, Đồ: +9 10, Giá: 230,000 vnđ
Mã Số: 524, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Bokken, LV: 59, VK: +14, Đồ: +12 13 14 - Hiếm, Giá: 1,000,000 vnđ giảm còn 900,000 vnđ
Mã Số: 523, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Bokken, LV: 73, VK: +8, Đồ: +8 9 10 12, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 519, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Bokken, LV: 92, VK: +12, Đồ: +8, 12, Giá: 900,000 vnđ giảm còn 810,000 vnđ
Mã Số: 518, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Bokken, LV: 103, VK: +12, Đồ: +12, 14, Giá: 1,400,000 vnđ giảm còn 1,260,000 vnđ
- Tất Cả Nick Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Mã Số: 306, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 44, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 17, Cá: 6, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 293, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 31, LV Farm: 124, Đất: 48-Full, Gà: 19, Cá: 4, Giá: 500,000 vnđ giảm còn 450,000 vnđ