NRO

Ninja

Avatar
Thông Báo: Cần Nhập Xu Ninja Tự Động SLL. Ai Bán Admin Xúc Hết Nhé!
Nên Dùng Opera 8.0 Truy Cập MuaBanNick.Vn Để Hiển Thị Rõ Nét Nhất
Tham Gia Ngay Nhóm MuaBanNick.Vn Trên FaceBook Để Mua Bán Nick Siêu Lợi
Theo Dõi Trang Cá Nhân Phạm Thành Tâm Trên FaceBook
Danh Sách Nick Ngọc Rồng Giá Cực Rẻ
Mã Số: 525, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 6, TN: Ko Rõ, SM: 422 triệu, Khác: Đệ khá ngon, Giá: 220K
Mã Số: 524, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1, TN: Ko Rõ, SM: 1,33 tỷ, Khác: Chơi Ngon, Giá: 220K
Mã Số: 523, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 6, TN: Ko Rõ, SM: 189 triệu, Khác: khá víp, Giá: 270K
Mã Số: 522, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, SV: 4, TN: Không nhỏ, SM: 2,04 tỷ, Khác: khá víp, Giá: 470K
Mã Số: 521, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 4, TN: Lớn, SM: 4,2 tỷ, Khác: VIP, Giá: 600K
Danh Sách Nick Ninja Giá Cực Rẻ
Mã Số: 1925, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 90, VK: +12, Đồ: +9 Đến +12, Giá: 700K
Mã Số: 1922, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Kunai, LV: 67, VK: +10, Đồ: +10, Giá: 180K
Mã Số: 1921, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Bokken, LV: 68, VK: +11, Đồ: +9, 10, 11, Giá: 220K
Mã Số: 1920, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Shuriken, LV: 75, VK: +10, Đồ: +8, 9, Giá: 270K
Mã Số: 1919, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Kunai, LV: 70, VK: +11, Đồ: +10, 11, Giá: 250K
Danh Sách Nick Avatar Giá Cực Rẻ
- Tất Cả Nick Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Mã Số: 1597, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 13, LV Farm: 52, Đất: 48-Full, Gà: 12, Cá: 3, Giá: 140K
Mã Số: 1593, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 37, LV Farm: 125, Đất: 48-Full, Gà: 15, Cá: 6, Giá: 300K
Mã Số: 1585, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 22, LV Farm: 76, Đất: 48-Full, Gà: 17, Cá: 5, Giá: 220K
Mã Số: 1562, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 25, LV Farm: 66, Đất: 48-Full, Gà: 13, Cá: 3, Giá: 220K
Mã Số: 1542, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 28, LV Farm: 99, Đất: 48-Full, Gà: 17, Cá: 5, Giá: 250K