NRO

Ninja

Avatar
Thông Báo: Shop TamOP Cần Nhập 2000 Nick Ngọc Rồng, Ninja, Avatar Giá Cao. Ai Bán SMS 0988764795 Nhé!
Nên Dùng Opera 8.0 Truy Cập MuaBanNick.Vn Để Hiển Thị Rõ Nét Nhất
Tham Gia Ngay Nhóm MuaBanNick.Vn Trên FaceBook Để Mua Bán Nick Siêu Lợi
Theo Dõi Trang Cá Nhân Phạm Thành Tâm Trên FaceBook
Danh Sách Nick Ngọc Rồng Giá Cực Rẻ
Mã Số: 313, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Namếc, SV: 5, TN: Rất Lớn, SM: 10,5 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 650k
Mã Số: 312, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 5, TN: Rất Lớn, SM: 10,7 tỷ, Khác: Khá VIP, Giá: 600K
Mã Số: 308, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, SV: 5, TN: Lớn, SM: 7,2 tỷ, Khác: Chơi Ngon, Giá: 400K
Mã Số: 307, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 1, TN: Ko Nhỏ, SM: 1,22 tỷ, Khác: Chơi Ngon, Giá: 370K
Mã Số: 303, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, SV: 3, TN: Ko Rõ, SM: 687 triệu, Khác: Đệ khá ngon, Giá: 320K
Danh Sách Nick Ninja Giá Cực Rẻ
Mã Số: 1625, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Bokken, LV: 90,7, VK: +12, Đồ: +9 đến 12, Giá: 800K
Mã Số: 1622, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Bokken, LV: 73,8, VK: +12, Đồ: +8, 9, 12, Giá: 400K
Mã Số: 1621, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Tessen, LV: 74,86, VK: +11, Đồ: +9 Đến +12, Giá: 370K
Mã Số: 1613, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Kunai, LV: 75, VK: +12, Đồ: +9, 10, Giá: 420K
Mã Số: 1602, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Kunai, LV: 77, VK: +10, Đồ: +9, 10, Giá: 370K
Danh Sách Nick Avatar Giá Cực Rẻ
- Tất Cả Nick Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Mã Số: 1364, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 47, LV Farm: 127, Đất: 42, Gà: 15, Cá: 4, Giá: 550K ( víp )
Mã Số: 1363, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 30, LV Farm: 109, Đất: 48-Full, Gà: 15, Cá: 5, Giá: 300K
Mã Số: 1362, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 21, LV Farm: 85, Đất: 48-Full, Gà: 18, Cá: 5, Giá: 200K
Mã Số: 1361, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 24, LV Farm: 80, Đất: 48-Full, Gà: 18, Cá: 2, Giá: 320K
Mã Số: 1360, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 45, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 10-Full, Giá: 500K (VIP)