Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Đã xử lý tất cả thẻ nạp vào hệ thống trước 21:21 15/08. AE kiểm tra để mua nick hoặc rút ra xu, vàng.
Giảm 10% tất cả các nick trên 500K từ nay đến hết 20/08. Cả nhà nạp thẻ hốt nhanh còn kịp :)
- Thẻ Viettel, MobiFone, VinaPhone 10K đến 500K đang ở Chế Độ Nạp Thủ Công (Ưu Tiên Viettel)
- Thẻ Viettel 10K, 20K chập chờn nên có lúc sẽ không hiện.
Chú ý: Nếu nạp sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Thành thật xin lỗi!
Giải Thích Chế Độ Thủ Công (8h-23h):
- Gửi thẻ phải chờ admin tự nạp thì mới được cộng tiền. Nếu lâu ae thông cảm đừng nạp chỗ khác.
- Nên nạp thẻ ở MuaBanNick.Vn để Rút Số Dư ra Xu, Vàng vì dễ dùng hơn bên MBV.
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
FB Admin Mua Bán Vàng, Xu - Phạm Thành Tâm
FB Admin Mua Bán Nick - Ngoc Vu
Mã Số: 3686, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 3s, TN: Ko Nhỏ, SM: 2,7 tỷ, Khác: Đệ ngon, Giá: 230,000 vnđ
Mã Số: 3685, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 4s, TN: Ko Rõ, SM: 21 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 100,000 vnđ
Mã Số: 3684, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko Rõ, SM: 20 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 220,000 vnđ
Mã Số: 3683, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 2s, TN: Lớn, SM: 3,2 tỷ, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 3682, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 4s, TN: Rất Lớn, SM: 40 tỷ, Khác: Víp, Giá: 1,200,000 vnđ giảm còn 1,080,000 vnđ
Mã Số: 131, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 3, LV: 43, VK: +11, Đồ: +8 9 10, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 130, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Làng Lá 5, LV: 41, VK: +8, Đồ: +6 7 8, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 129, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Cát 3, LV: 42, VK: +11, Đồ: +8, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 128, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Ám Khí, SV: Làng Lá 1, LV: 40, VK: +8, Đồ: +7 8, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 127, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Làng Cát 5, LV: 42, VK: +10, Đồ: +8, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 432, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Vàng I, Số Tướng: 33, Số Trang Phục: 16, Bậc Ngọc: 74, Khác: Chơi ngon, Giá: 420,000 vnđ
Mã Số: 431, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim IV, Số Tướng: 29, Số Trang Phục: 19, Bậc Ngọc: 60, Khác: Tướng kho báu, Giá: 470,000 vnđ
Mã Số: 430, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim III, Số Tướng: 30, Số Trang Phục: 13, Bậc Ngọc: 90, Khác: Chơi ngon, Giá: 450,000 vnđ
Mã Số: 429, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Vàng III, Số Tướng: 32, Số Trang Phục: 10, Bậc Ngọc: 64, Khác: Chơi ngon, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 428, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim IV, Số Tướng: 32, Số Trang Phục: 21, Bậc Ngọc: 86, Khác: Chơi ngon, Giá: 600,000 vnđ giảm còn 540,000 vnđ
Mã Số: 588, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Shuriken, LV: 77, VK: +12, Đồ: +9 10 11 12, Giá: 470,000 vnđ
Mã Số: 587, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Kunai, LV: 50, VK: +9, Đồ: +8 9, Giá: 140,000 vnđ
Mã Số: 586, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Quạt, SV: Katana, LV: 82, VK: +8, Đồ: +8, 9, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 584, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Tessen, LV: 70, VK: +11, Đồ: +8, 11, Giá: 260,000 vnđ
Mã Số: 583, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Cung, SV: Shuriken, LV: 70, VK: +10, Đồ: +9, 10, Giá: 260,000 vnđ
- Tất Cả Nick Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Mã Số: 353, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 34, LV Farm: 98, Đất: 48 - Full, Gà: 20 - Full, Cá: 5, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 352, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 57, LV Farm: 127, Đất: 48 - Full, Gà: 17, Cá: 7, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 350, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 50, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 20-Full, Cá: 7, Giá: 370,000 vnđ
Mã Số: 348, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 50, LV Farm: 127, Đất: 48-Full, Gà: 15, Cá: 5, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 337, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 30, LV Farm: 83, Đất: 48-Full, Gà: 17, Cá: 6, Giá: 420,000 vnđ