Đăng nhập | Đăng ký
Thông Báo: Mở nạp Thẻ MobiFone đến 22h30, các thẻ khác vẫn bảo trì. Cả nhà tranh thủ nạp mua nick, xu,vàng vàng ngay đi nhé :)
Bạn nào có nhu cầu mua nick bằng TCSR, TSR, ATM được trừ 30% giá nick vui lòng Inbox cho FB Admin Phạm Thành Tâm
Video Hướng Dẫn Mua Nick Tự Động
FB Admin Mua Bán Vàng, Xu - Phạm Thành Tâm
FB Admin Mua Bán Nick - Ngoc Vu
Mã Số: 2480, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 5s, TN: Lớn, SM: 5,7 tỷ, Khác: VIP, Giá: 650,000 vnđ
Mã Số: 2479, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 7s, TN: Lớn, SM: 3 tỷ, Khác: Đệ Ngon, Giá: 300,000 vnđ
Mã Số: 2478, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Trái Đất, VT: 1s, TN: Ko rõ, SM: 6,6 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 100,000 vnđ
Mã Số: 2476, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: namếc, VT: 1s, TN: Ko Rõ, SM: 803 triệu, Khác: Chơi ngon, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 2475, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Phái: Xayda, VT: 3s, TN: Cực Lớn, SM: 12,9 tỷ, Khác: VIP, Giá: 850,000 vnđ
Mã Số: 245, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Vàng I, Số Tướng: 22, Số Trang Phục: 17, Bậc Ngọc: 90, Khác: Ngọc max ngon, Giá: 320,000 vnđ
Mã Số: 243, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạc II, Số Tướng: 24, Số Trang Phục: 8, Bậc Ngọc: 70, Khác: Chơi ngon, Giá: 240,000 vnđ
Mã Số: 242, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạch Kim IV, Số Tướng: 28, Số Trang Phục: 11, Bậc Ngọc: 68, Khác: Chơi ngon, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 241, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạc I, Số Tướng: 29, Số Trang Phục: 15, Bậc Ngọc: 67, Khác: Khá VIP, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 240, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Rank: Bạc I, Số Tướng: 21, Số Trang Phục: 6, Bậc Ngọc: 65, Khác: Chơi ngon, Giá: 200,000 vnđ
Mã Số: 390, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 77, VK: +11, Đồ: +10, 11, 12, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 389, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Tessen, LV: 77, VK: +11, Đồ: +10, 11, 12, Giá: 400,000 vnđ
Mã Số: 388, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kunai, SV: Katana, LV: 82, VK: +8, Đồ: +8, 9, Giá: 350,000 vnđ
Mã Số: 387, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Tiêu, SV: Tessen, LV: 103, VK: +12, Đồ: +10 Đến +13, Giá: 1,300,000 vnđ
Mã Số: 386, Ảnh Nick: Xem Ảnh, Class: Kiếm, SV: Katana, LV: 70, VK: +11, Đồ: +10, 11, Giá: 260,000 vnđ
- Tất Cả Nick Dưới Đều Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Mã Số: 233, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 19, LV Farm: 85, Đất: 48-Full, Gà: 17, Cá: 6, Giá: 160,000 vnđ
Mã Số: 232, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 12, LV Farm: 56, Đất: 48-Full, Gà: 14, Cá: 4, Giá: 130,000 vnđ
Mã Số: 229, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 35, LV Farm: 120, Đất: 48-Full, Gà: 16, Cá: 5, Giá: 500,000 vnđ
Mã Số: 228, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 19, LV Farm: 79, Đất: 48-Full, Gà: 19, Cá: 5, Giá: 180,000 vnđ
Mã Số: 224, Ảnh Nick: Xem Ảnh, LV Chính: 47, LV Farm: 123, Đất: 48-Full, Gà: 16, Cá: 5, Giá: 300,000 vnđ